На татарском языке минем яраткан шагыйрем

Сочинение

Тукай- минем яраткан шагыйрем. (инша)

Әгәр дә дөньяда бик аз яшәп тә, күп эшләр эшләп киткән язучылар турында сүз бара икән, аның берсе, һичшиксез, Г абдулла Тукай булыр. Уйлап карасаң, кызганыч тормыш, ятимлек михнәтләрен татыган, яшьли үлеп киткән шагыйрь язмышы бигрәк аяныч.

Габдулла Тукай. Бармы икән безнең арада бу олы шагыйрь турында ишетмәгән, белмәгән кеше? Тукайның моңлы җырларын җырламаган, тылсымлы әкиятләрен тыңламаган, шигырьләрен яттан белмәгән бала. Юктыр.

Дөньядан китеп барганда Тукайга нибары егерме җиде яшь кенә булган. Шулай яшь булуына карамастан, шагыйрь безнең йөрәккә мәңгегә кереп калган. Бөек Тукай безгә үлмәс әсәрләр калдырган. Ул безне акыллы, тыйнак, гадел булырга өйрәтә, табигатьне, анда булган бар тереклекне яратырга өнди. Аның әдәплелеккә, бөеклеккә, тәүфыйклыкка өндәгән шигырьләрен һич онытырга ярамый. Нинди генә шигырьләрен укыма, гади, аңлаешлы, хәтердә кала.

Һәр татарның йөрәгендә үз Тукае. Кемнәрдер аңа карап гыйбрәт ала, кемнәрдер соклана, кемнәрдер үрнәк итеп, аны бүгенге көннәрдә дә үз йөрәгендә йөртә.

Татарның һәр соравына

Үз Тукае җавап бирә.

Һәр татарның йөрәгендә

Үз Тукае шуңа күрә.

Мин дә татар булуым белән, Тукай кебек бөек шагыйрь иҗатын белүем белән горурланам.

Синең алдыңда баш иябез, бөек Тукай!

Скачать:

Предварительный просмотр:

Выполнила ученица 7 группы МБОУ ДОД Татарская воскресная школа городского округа город Уфа Республики Башкортостан Нуриахметова Эльза Наилевна

руководитель : учитель татарского языка и литературы Сафина Дамира Адгамовна.

Әгәр дә дөньяда бик аз яшәп тә, күп эшләр эшләп киткән язучылар турында сүз бара икән, аның берсе, һичшиксез, Г абдулла Тукай булыр. Уйлап карасаң, кызганыч тормыш, ятимлек михнәтләрен татыган, яшьли үлеп киткән шагыйрь язмышы бигрәк аяныч.

Габдулла Тукай. Бармы икән безнең арада бу олы шагыйрь турында ишетмәгән, белмәгән кеше? Тукайның моңлы җырларын җырламаган, тылсымлы әкиятләрен тыңламаган, шигырьләрен яттан белмәгән бала. Юктыр.

Дөньядан китеп барганда Тукайга нибары егерме җиде яшь кенә булган. Шулай яшь булуына карамастан, шагыйрь безнең йөрәккә мәңгегә кереп калган. Бөек Тукай безгә үлмәс әсәрләр калдырган. Ул безне акыллы, тыйнак, гадел булырга өйрәтә, табигатьне, анда булган бар тереклекне яратырга өнди. Аның әдәплелеккә, бөеклеккә, тәүфыйклыкка өндәгән шигырьләрен һич онытырга ярамый. Нинди генә шигырьләрен укыма, гади, аңлаешлы, хәтердә кала.

6 стр., 2622 слов

"ГАБДУЛЛА ТУКАЙ ОБРАЗЫ СӘНГАТЬТӘ"

................................................ 6 2.1. Тукай һәм халык җырлары. ........................................................................... 6 2.2. Шагыйрь шигырьләренә композиторларыбыз язган җырлар. ................. ... базасы булып Сәгыйть Исәнбайның “Тукай турында замандашлары” исемле әдәби әсәрл ... Шүрәле ... Г.Тукайның Кырлайдагы музее өчен Бакый Урманче декоратив вазалар иҗ ...

Һәр татарның йөрәгендә үз Тукае. Кемнәрдер аңа карап гыйбрәт ала, кемнәрдер соклана, кемнәрдер үрнәк итеп, аны бүгенге көннәрдә дә үз йөрәгендә йөртә.

Татарның һәр соравына

Үз Тукае җавап бирә.

Һәр татарның йөрәгендә

Үз Тукае шуңа күрә.

Мин дә татар булуым белән, Тукай кебек бөек шагыйрь иҗатын белүем белән горурланам.

«Минем яраткан язучым» Г.Тукай

Аннотация: урок татарской литературы в 4 классе по теме Минем яраткан шагыйрем Г.Тукай учителя татарского языка и литературы Мифтахова Гульнар Миннулловна.

Место работы: средняя общеобразовательная школа N1 города Чистополя.

Класс: 4 класс (русская группа)

Тема урока: Минем яраткан шагыйрем Г.Тукай

Цели: развивать у школьников умение излагать мысли, развивать навыки; развивать познавательного интереса, творческой активности учащихся, умение пользоваться дополнительную литературу; воспитать любовь к родному языку и родному краю.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Чистай муниципаль районы

1 нче урта м әктәбе

Тема: «Минем яраткан язучым» Г.Тукай

4 «А» сыйныф укучысы

Танылган татар шагыйре Илдар Юзеев аны ң турында т ү б ә нд ә ге юлларны яза:

Бар җ и һ анга к ү ренерлек кадерле Тукаебыз!»

Д ө рес, без аны чорына карап, ү зебезч ә файдаланырга тырышабыз. А ң а т ө рл еч ә б ә я биреп карыйбыз. Совет чорында – бер т ө рле, демократиял ә штер ү чорында икенче т ө рле б ә я. Шигырьл ә рен ә д ә т ө рлеч ә р ә к карашлар булды. Социализм д ә веренд ә аларны социалистик реализм к ү злегенн ә н карап тикшердек, 30нчы елларда буржуаз милл ә тчелек рухы бел ә н сугарылган и җ ат диючел ә р д ә булды шикелле. Ә х ә зер ис ә Тукай, аны ң и җ аты б ө тенл ә й башка я ң гыраш ала бара.

Һә м шунысы: аны ң н ә къ мен ә балалар ө чен язылган шигырьл ә ре б ү генге к ө н теле бел ә н язылган. Балалар к үң елен ә барып җ итсен ө чен, а ң лаешлы тел бел ә н язган ул. А ң а кад ә р д ә балалар ө чен язучылар булуын булган, ә мма балалар ө чен п рофессиональ шигъриятне Тукай башлап җ иб ә рг ә н.

Ул бит шигырьл ә р ген ә язмаган, д ә реслекл ә р т ө зег ә н, д ә реслекл ә р ө чен махсус хик ә ял ә р, ә киятл ә р и җ ат итк ә н. Балалар д ө ньясыннан, аларны ң ү з тормышыннан шигырьл ә р яза башлаган. Кечкен ә ш ә кертл ә р тормышыннан кызыклы вакыйгаларны сур ә тл ә г ә н.

Г. Тукай, м ә х ә бб ә т турында язганда да, җ ирд ә н аерылмый, серлелеге бел ә н ымсындырып торган к ү кк ә ашмый. «Хур кызына» шигыренд ә ул о җ махт агы хур кызыны ң г ү з ә лллеген ә соклану ихтималын белгертеп, аны:

Шагыйрь булып җ итлег ү чорында Г. Тукайны ң т ө рки һә м башка К ө нчыгыш ә д ә биятларыннан ү рн ә к алуы, алардагы ү зе кир ә к дип тапкан байтак якларны и җ ади кулланганлы гы турында инде без бел ә без.

Ул ү зен ә кад ә рге шагыйрьл ә р и җ аты бел ә н яхшы ук таныш булган һә м аларга карата ш ә хси м ө н ә с ә б ә тл ә рен д ә ә йтеп барган. М ә с ә л ә н,

4 стр., 1875 слов

Тукай әдәбият йолдызы

... эчтәлеген үткенәйтеп җибәрә. 1906 елны шагыйрь патша режимының терәге булган һәм югары сыйныф вәкилләреннән торган Дәү ... язылган «Шүрәле», «Туган илемә», «Пар ат» кебек шигырьләрдә исә Тукай талантының яңа гүзәл сыйфатлары ачылды. Болар, шагыйрьнең ... Болар барысы да Тукайның дөньяга карашының һаман үсә, ныгый баруы турында сөйлиләр. «Ач-ялангач мужикларга» ирек, җир таләп итү («Государственная ...

Сочинение «Минем яраткан язучым»

Татар теле әткәм – әнкәм кебек үк якын дип язуы өчен, Габдулла Тукай минем яраткан язучым булып тора. Аның күп кенә әкиятләрен әнием миңа кечкенәдән укый иде. Габдулла Тукай аз гына вакыт эчендә бик күп шигырьләр, әкиятләр язып калдырган. Аларны балалар гына түгел, олылар да яратып укыйлар. Аның әсәрләре безгә үгет – нәсыйхәт биреп тора. Габдулла Тукай күп кенә балаларның яраткан язучысына әйләнде. Аның тормыш юлы бик авыр була.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Минем яраткан язучым.

Без беренче тапкыр мәктәпкә килүгә, әлифба китабын ачуга:

“И туган тел, и матур тел,

Әткәм, әнкәмнең теле!

Дөньяда күп нәрсә белдем

Син туган тел аркылы” дип язылган шигырь юлларын укыйбыз. Бу шигырьне бөек язучыбыз Габдулла Тукай язган. Шигырь кешене тормышның бөтен чорларына алып кайта. Сиңа гомер бүләк иткән әти – әниеңнең теле аша, син дөньяны таныйсың. Башка телләр үзләренчә матур булса да, үз телеңнең яңгырашы ук бүтән. Туган телең аша җирдәге, кешедәге матурлык бөтен тулылыгы белән аңлашыла. Татар теле әткәм – әнкәм кебек үк якын дип язуы өчен, Габдулла Тукай минем яраткан язучым булып тора. Аның күп кенә әкиятләрен әнием миңа кечкенәдән укый иде. Габдулла Тукай аз гына вакыт эчендә бик күп шигырьләр, әкиятләр язып калдырган. Аларны балалар гына түгел, олылар да яратып укыйлар. Аның әсәрләре безгә үгет – нәсыйхәт биреп тора. Габдулла Тукай күп кенә балаларның яраткан язучысына әйләнде. Аның тормыш юлы бик авыр була.

Ул үзе 1886 нчы елның 26 нчы апрелендә хәзерге Татарстан республикасы Арча районы Кушлавыч авылында Мөхәммәтгариф гаиләсендә дөньяга килә.Тукайга алты ай булганда аның әтисе үлеп китә, ә дүрт яшьтә – әнисе дә үлеп китә. Ул ятим кала. Аны бабасы тәрбияли. Бабасының үзенең дә гаиләсе зур булганлыктан ул үги әбисенә артык бала гына булып тора. Һәм аны бер ямщикка утыртып, Казанга озаталар. Анда ямщик аны”Асрарга бала бирәм, кем ала?” дип саткан. Шуннан аны баласыз бер карт белән карчык алып, ике – өч ел тәрбиялиләр. Ләкин алар да авырып китәләр һәм аны яңадан бабасына кайтаралар. Менә шундый авыр тормыш юлын Габдулла Тукай кечкенәдән татып яши.

Габдулла Тукайның кайсы гына шигырен алсак та, анда туган телгә мәхәббәт сурәтләнә. Ул үзенең иң кадерле кешеләре – әти – әниләренә рәхмәт сүзләрен, алар рухына багышлаган догаларын туган телендә белдергән: