Крилаті вислови і цитати про українську мову, які актуальні досі

Сочинения по украинской литературе для 7 класса (часть 1) , Мечта о свободной Украине

В том хорошем селе: Чернее земли Блуждают люди; оголились Сады зеленые, сгнили Беленькие хаты …

Люди смирились с таким существованием: «немые на барщину идут, и детей ведут! ..» Поэт подчеркивает, что такие явления наблюдаются по всей стране: Везде на славной Украине Людей у ярма запрягли Господа лукавые … Лирический герой страдает на чужбине, несчастный он и дома. Этот стих — боль души поэта, которая стремилась лучшей судьбы для Украины. Кобзарь мечтает о покое, свободу, добро для родины Счастье народа — это то, чему посвятил великий гений всю свою жизнь.

Настоящий сын Украины, Певец народный, Тема сохранения родного языка в творчестве М. Рыльского

Хотели вырвать язык, Хотели ноги поломать, Топтали под бешеный крик, Вьязнилы, бросали за решетку.

Но запретить слово не может ни один сатрап, пока есть люди, призывающие беречь родной язык:

Как ветвь виноградной лозы, Лелейте язык. Пристально и непрерывно Полет сорняк. Чище слезы Она пусть будет …

Автор завещает будущим поколениям беречь родное слово. В этом проявляется приверженность писателя своему народу, языку, Украине.

Экология души

Как ветвь виноградной лозы Лелейте язык. Пристально и непрерывно Полет сорняк. Чище слезы Она пусть будет …

Поэт советует учиться у народа, потому что у него каждое слово — жемчужина, то труд, то вдохновение, то человек. Он подчеркивает необходимость добиваться высокой языковой культуры, чаще «заглядывать в словарь», возвращая святость извечным ценностям. Только так сохраним души и разум от опустошения.

исть извечным ценностям. Только так сохраним души и разум от опустошения.

Твір на тему Рідна мова

Твір на тему Рідна мова 3.00/5 (60.00%) 3 голос[ов]

Любов до рідної мови, любов до рідної Батьківщини — невіддільні поняття. Вони споконвіку живуть у людських серцях і притаманні тим, хто шанує історію й культуру власного народу. Дійсно, не було жодного видатного письменника, який би не висловив любові до рідної мови, а також своєї тривоги за її долю. Дійсно, не було жодного поета, який би не покладав на рідну мову найсвітліших надій. Так склалося тому, що кожен митець бачив долю свого народу в майбутньому невідривною від долі української мови. Мова — це душа народу. Немовля з перших днів свого існування чує рідну мову від матері, а потім, підростаючи, повторює перші пестливі слова. Це, звичайно, саме ті слова, які промовляла ще за сивої давнини над колискою молода жінка, чимось схожа на матусю. Ці слова сповнені почуттям, ніби квітка нектаром. Мелодійна та неповторна українська мова ввібрала в себе гомін лісів, полів, рік і морів землі нашої. Слова нашої мови переткані вишневим цвітом, барвінком, калиною. Українська мовна традиція сягає до княжих далеких часів. За часів Київської Русі наше слово повновладно зазвучало на державному рівні. Потім виникли школи, друкарні, які видавали не лише духовні твори, а й підручники, наукові трактати.

2 стр., 574 слов

Язык есть исповедь народа его душа и быт родной сочинение рассуждение

... носитель языка вносит свой вклад в его жизнь и развитие, в значимость и красоту. Из этого и состоит язык – из языков отдельных людей, объединенных им, Языком народа, «…в котором слышится его природа, его душа и быт родной…». ... этих слов: это значит «жить со-вестью», данной Богом, то есть по десяти заповедям. Язык – это не только история народа, но и его чувства, вера, его природа и быт. Ведь ...

Але шлях нашої мови був тернистим. Скільки заборон прийшлося зазнати українській мові, починаючи з часів Петра Першого! У 1863 році один із петербурзьких циркулярів переконував, що “малоросійського язика” взагалі не існує. З ужитку виганялися рідні до болю слова. Російський цар хотів, щоб люди забули, що таке Запорозька Січ, Україна, козак… XIX століття, означене в історії Європи як століття гуманізму, весни народів, виявилося для українців лютою зимою. Мова вмирала. Діялося це тоді, коли на сторожі духовності народу стояло могутнє слово Тараса Шевченка. Але від народу приховувалися найвищі прояви його духу. До розряду заборонених потрапили твори Івана Франка, Лесі Українки, Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного. XX століття виявилося ще страшнішим. Українське слово бідувало, вмирало з голоду, плакало над страченим, але відроджувалося. І доки народ мав свою мову, його серце завжди оживало, гоїлося, сміялося. Сьогодні нашій державній мові потрібні не тільки відповідні законодавчі акти, але й наша духовна міць, любов до знань, справедливість, інтелігентність, наша національна самосвідомість. Поет схвильовано писав про державну мову України: Вона, як зоря пурпурова, Що сяє з небесних висот І там, де звучить рідна мова, Живе український народ. Наша українська мова — це золота скарбниця душі народної, з якої ми виростаємо, якою живемо й завдяки якій маємо величне право й високу гордість іменуватися народом України.

Схожі твори

  • Твір на тему: «Мрії Тараса Шевченка про майбутнє України» Один у одного питаєм, Нащо нас мати привела? Чи для добра? Чи то для зла? (Тарас Шевченко) Я казала це вже неодноразово і продовжую це стверджувати: Тарас Григорович Шевченко […]
  • Твір на тему: «…Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь…» В найважчі моменти в житті українського народу, в житті нашої держави, коли могутні, деспотично-жорстокі імперії розділили Україну між собою й методично знищували нашу волю, звичаї, дух […]
  • Твір на тему: «Навіщо людям читати книжки?» Напевно, кожен з нас бодай раз у житті чув це запитання чи в хвилини душевної слабкості сам над цим задумувався. Часто це буває, коли завтра в тебе урок з літератури, а гігантський твір на […]

Мы живем в независимой и демократической стране, где люди имеют право свободно высказывать свои мысли, исповедовать ту или иную религию, иметь то или иное мировоззрение. Следовательно, естественным является тот факт, что украинцы должны общаться на родном — русском языке. Тем более, что она такая красивая, мелодичная! Почему же так случилось, что на нашей земле в современных городах услышать чистую украинский язык скорее исключение, чем правило? Кто-то скажет, что украинский язык — немодная, несовременная.

13 стр., 6290 слов

История развития украинской литературы ХIX века

... украинского языка и начало современной украинской литературы. Это произведение вобрало в себя жемчужины украинского юмора, отразило яркий народный быт. Юмористический и сатирический тон произведений Котляревского был подхвачена другими писателями, ...

Но на самом деле причину этого печального явления следует искать глубже — в прошлом нашей страны. История развития украинского языка имела такой же чрезвычайно сложный, самобытный путь, как и история страны в целом. Наша родная земля несколько раз оказывалась под властью других государств. Конечно, народ был вынужден приспосабливаться к привычек этих стран — иначе можно было лишиться жизни. Нашим предкам приходилось разговаривать на чужом языке, ибо родная была запрещена. В советские времена русский язык тоже была в упадке: в школах учили на русском, с экранов телевизоров и на радиостанциях можно было очень редко услышать украинский язык. Поневоле начали общаться «языком всех советских народов».

И украинцы на самом деле никогда не забывали родного языка. Украинская творчество — музыка, литература — продолжали существовать. К сожалению, злобная цензура часто не пропускала произведения украинского искусства до широких масс, и только теперь нам стали доступны сокровища наших предков. Нам, украинцам действительно есть чем гордиться, ведь наша речь, и в первую очередь речь литературная — уникальная. Несмотря на все гонения и неблагоприятные исторические условия, она продолжала развиваться, постоянно отстаивая свое право на существование. И теперь именно благодаря родном языке мы имеем возможность знакомиться с общенациональными ценностями, передавать их следующим поколениям, обогащать свой внутренний мир, развивать интеллект и кругозор. Мы имеем возможность свободно знакомиться с произведениями поэтов и писателей, которые ценой своей свободы, иногда даже жизни отстаивали право на творчество.

Процесс возвращения нашего родного языка на украинскую землю — нелегкий, и происходит он постепенно. Но, без сомнения, происходит. И доказательство тому — большое количество интересных украинских книг, которые появляются на полках наших магазинов. Здесь и произведения классиков, переведенные на украинский язык, и детские сказки, и сборника украинских песен и стихов, и научная литература, и художественные произведения современников. Все больше можно увидеть произведений современных талантливых авторов, которые становятся популярными и модными среди украинских читателей. Конечно, это свидетельствует о том, что наши соотечественники постепенно открывают для себя красоту и уникальность родного языка, начинают любить и ценить ее.

Все больше появляется школ с украинским языком обучения. И все чаще жители нашей страны отдают предпочтение украинским учебным заведениям.

Современные школьники имеют возможность в полном объеме изучать родной язык, общаться на нем, ведь столько интересных учебников сегодня напечатано именно на украинском. Яркие обложки и иллюстрации этих книг непременно привлекают внимание, такую книгу хочется поскорее взять в руки и прочитать.

В последнее время быстро возрождается украинская культура. И вот уже раздаются во время Рождества украинские колядки, а на свадьбах — украинские поговорки и народные песни. Народное творчество — это всегда живая история народа, его душа. Появляются новые, современные народные выражения, которые когда-то станут такой же яркой достопримечательностью для следующих поколений, как для нас давние украинские поговорки и пословицы.

2 стр., 633 слов

Сочинение язык народа лучший никогда неувядающий

... звучит родное слово, Живет украинский народ. Язык народа - лучший цвет, что никогда не увядает, а вечно живет, развивается. Одна украинская поговорка говорит: "Ласковыми ... не зачаровуючись родном языке, не зная и не изучая ее. Украинский язык - это красочная, душистая, неувядающий цветок, которая вечно ... Обидно, когда слышишь, как время, люди искажают нашу речь такими словами, которых не найдешь ни в ...

Возвращается украинский язык и на экраны телевизоров. Теперь все чаще можно увидеть фильмы, где играют украинские актеры, которые общаются на родном языке. Именно такие фильмы есть настоящим учебным материалом для современных и будущих поколений. Ведь только они могут передать всю суть событий, передать украинские характеры, мечты, мысли, желания нашего народа. Могли бы отразить всю полноту украинского жизни, украинской душе такие фильмы, как «Роксолана» или «Богдан Хмельницкий», если бы в них играли иностранные актеры? Конечно, нет!

В нашем родном языке — наша душа, и поэтому именно украинские слова часто могут наиболее полно передать наши мысли, выразить наши чувства. Они вполне соответствуют нашему внутреннему состоянию — и нигде в другом языке не найдется аналогов искреннего, мелодичного, настоящего украинского слова. Например, сказать: «Я тебя люблю!» может быть недостаточно, ведь любить можно книгу, музыку, картину, искусство, писателя, певца, актера и т. п. А вот единой, родному человеку только на украинском языке можно сказать самое сокровенное: «Я тебя люблю!»

Чувства люди высказывают не только словами. Все чаще нам хочется петь на родном языке. Все чаще звучат на радио, телевидении, на концертах и праздниках украинские песни. И вот уже мы невольно підспівуємо Ани Лорак: «Мечтай обо мне, мечтай!», потому что поет она именно о том, что чувствует наше сердце. И слова этих песен нельзя лучше отражают состояние нашей души.

Язык не может быть немодной или несовременной, потому что язык — это душа народа, отражение его внутреннего мира, его самобытности. Любая крепкая, стабильная и независимое государство имеет свой язык, ведь речь объединяет народ.

Такой народ может заявить о себе во весь голос, что он имеет свою землю, свою волю, свои мечты и стремления. Именно таким является украинский народ, что подтверждает быстрый и неостановимый развитие украинского языка, украинской литературы, украинского искусства и т.д. Нет никаких причин сомневаться, что наша родная речь — модная и современная.