Система вищої освіти в Чехії

5. Перспективи випускників чеських вузів. , Висновки. , Список використаної літератури. , Процес навчання в чеських вузах

Незважаючи на загальні правила організації навчального процесу в академічному середовищі, кожний навчальний заклад має різні традиції і можливості для організації навчання. Тому навчання в різних вузах (і навіть на факультетах одного вузу) може сильно відрізнятися по багатьом параметрам. Але існує ряд загальних особливостей, прийнятих у більшості вузів.

Всі чеські вузи проводять ознайомлювальні тижні для першокурсників, на яких студентам не тільки дають всю інформацію про систему навчання й правила факультету, але й про всі можливості, які відкриті для студентів поза навчанням (спорт, культура й т.д.).

У чеській освітній системі існує 3 форми навчання:

 • очна форма — класичне навчання з 5- денним навчальним тижнем, що, однак, передбачає чималу частину самостійного навчання поза заняттями;
 • комбінована форма звичайно містить у собі заняття 2 дні в тиждень (цілий день, звичайно п’ятниця й субота) і підходить тим, хто сконцентрований на роботі;
 • заочна форма — не дуже розповсюджена форма навчання в Чехії, і містить у собі регулярні, але рідкі відвідування вузу й домашні завдання.

Більшість державних вузів приділяють більшу увагу очній формі навчання, тому що вона є найбільш ефективною.

Процес навчання складають лекції, семінари, проекти, вправи, консультації, практика за фахом, екскурсії, і самостійна робота студента. Лекції проходять у більших аудиторіях, семінари в невеликих групах, а проектні роботи розробляються індивідуально з викладачами. На відміну від України в Чехії кожен студент може самостійно складати собі розклад, завдяки чому серед тижня у нього може бути вільні 1-2 дні. Відповідно до плану навчальної програми студент може сам розподіляти порядок здачі предметів, вибирати час занять і навіть викладача. Іспит з кожного предмету відбувається кілька разів під час однієї сесії. Іноді перерва між першою його датою і другою може становити тиждень. Завдяки такій системі, студент під час сесії отримує додатковий час на підготовку. Практикується й система переносу складання певного іспиту з однієї сесії на іншу.

Обов’язкове відвідування — рідка вимога у вузах Чехії. Навчання засноване на особистій зацікавленості студента. Звичайно, при постійних пропусках не можна розраховувати на гарні результати наприкінці семестру.

5 стр., 2496 слов

Мультимедійні системи навчання

... застосування інноваційних технологій навчання, серед яких важливе місце займають мультимедійні технології. Як показало дослідження, поняття «мультимедіа» є складним ... анотувати їх та відтворювати збережену інформацію. Надалі вчитель може проаналізувати процес роботи на уроках або використати ... у початковій ланці навчання (Ю. Громова, І. Мураль, Л. Югова та ін.), який свідчить про значний інтерес ...

Навчальний рік у чеському вузі ділиться на 2 семестри (зимовий і літній), після закінчення кожного з яких здається сесія, тобто ряд заліків і іспитів. Після кожної сесії студенти мають можливість відпочити на канікулах.

Кредитна система прийнята в більшості вузів Чехії. Це означає, що кожний досліджуваний предмет має кредитний еквівалент, тобто міру проведеного студентом часу за вивченням даного предмета. Саме в кредитах установлюються мінімальні вимоги здачі предметів на семестр і рік. Якщо студент здав необхідну кількість кредитів, то він проходить у наступний семестр (рік).

А після одержання встановленої програмою кількості кредитів студент одержує диплом і випускається з вузу.

Конкретно встановленого терміну навчання студентів в чеських вузах не існує. Для того, щоб закінчити програму підготовки за вибраною спеціальністю, треба скласти іспити і тести з певного набору предметів і набрати необхідну суму балів. Термін, протягом якого студент зможе виконати ці вимоги і отримати диплом, залежить від того, з яким навантаженням він формує свій розклад під час навчання. При підвищеному навантаженні термін навчання студента у ВНЗ скорочується, при зниженому — збільшується.

Така система навчання дозволяє студентові самому оцінювати свої здібності і можливості, гнучко розпоряджатися власним часом і робить процес його навчання максимально плідним.

Студенти в Чехії можуть одержувати 2 види грошової допомоги. Допомога на житло — виплачується вузом, сума варіюється від 20 до 30 євро на місяць.

Соціальна допомога — виплачується незаможним студентам і варіюється в межах 25 євро. Стипендії та допомогу можуть одержувати студенти державних і приватних вузів.

Гуртожитки є у всіх державних вузів. Умови в різних гуртожитках різні, але всі вони відповідають стандартам, прийнятим у Європі. Звичайно студенти проживають по 2-3 осіб у кімнаті й ділять зручності із ще одною такою ж кімнатою. Гуртожитки мають розвинену інфраструктуру: інтернет, їдальні, бібліотеки, ресторани, кафе, спортивні зали й комплекси. Часто вони перебувають у безпосередній близькості навчальних корпусів вузів. Але, на жаль, не завжди кількість місць досить, щоб поселити всіх бажаючих студентів. Вартість проживання в гуртожитку для студентів вузу варіюється від 30 до 70 євро на місяць.

Квартира або кімната, орендовані в приватному порядку є ще одним виходом. Звичайно студенти збираються в невеликі компанії й спільно знімають житло, заощаджуючи тим самим значну частину витрат на проживання. Ринок оренди нерухомості в Чехії (і в Празі зокрема) достатньо розвинений і може запропонувати вам житло відповідно до ваших можливостей і бажань.

Найпрестижніші вузи Чехії

Майже кожне велике місто в Чехії маг свій державний ВНЗ, і всі вони відзначаються високим рівнем класичної європейської освіти.

Вищі навчальні заклади розділяються на державні, відомчі та комерційні. Державні вузи засновуються і ліквідуються на підставі закону. Відомчі вузи не є юридичними особами, а входять до склад)’ відповідних міністерств. З 2000 року стали також відкриватися комерційні інститути, яким для цього необхідно отримати ліцензію Міністерства освіти, молоді та спорту.

2 стр., 956 слов

Базовий компонент дошкільної освіти

... фонду “можу”. Освіта – процес набуття зростаючою особистістю в ході виховання й навчання духовного обличчя під впливом моральних цінностей, вироблених людством і зафіксованих у культурі. Мета дошкільної освіти – сформувати ... вихованості та навченості дитини семи (шести) років, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Базовий компонент – це мінімально достатній та необхідний дитині перших ...

В даний час в систему вищої освіти Чеської Республіки входять 62 вищих навчальних заклади, з яких 24 – громадські навчальні заклади, 4 — державні вищі навчальні заклади (три військові училища і поліцейська академія) і 34 – приватні вузи.

ВНЗ в Чехії діляться на університети і академії. Згідно із законом про вищу освіту університетами мають право називатися тільки ті ВНЗ, які готують кандидатів і докторів наук. До академій відносять ВІІЗ, що дають вищу освіту у сфері літератури, культури і мистецтв.

Вищі навчальні заклади в Чехії розділяються на державні і комерційні. Державні — як правило, старі, солідні і практично безкоштовні навчальні заклади, що мають міцну матеріальну базу і досвідчених викладачів. Вони готують як бакалаврів (3 року навчання), так і магістрів (5 років навчання).

Всі комерційні ВНЗ — це недавно створені заклади, які здійснюють навчання студентів в основному до рівня бакалавра (3 роки навчання).

Навчання в них — платне. Ці ВНЗ проходять в міністерстві освіти Чехії обов’язкову атестацію на якість навчання, проте їх основною слабкістю є рівень освіти, що надається студентам.

У зв’язку із протіканням науково — технічної революції й прийдешнім вступом Чехії в Європейський Союз вони активно вдосконалюють склад і зміст викладених предметів з урахуванням загальноєвропейських вимог, що значно підвищує якість пропонованої ними освіти. У цьому проявляється їхня разюча відмінність від державних вузів країн СНД, що лише потроху вдосконалюють свою освітню політику.

Варіант вступу в приватний вуз може здатися досить привабливим для багатьох абітурієнтів. Але варто добре подумати й порівняти цей варіант із державними вузами:

 1. державна вища освіта нараховує більше 650 років традицій, а перші приватні вузи з’явилися в 1999 році;
 2. кращий викладацький склад продовжує працювати в державних вузах, тому що вони можуть забезпечити гідну оплату праці й всебічний ріст, у тому числі науковий;
 3. навчання в державних вузах є абсолютно безкоштовним, тоді як у приватних вузах — від 1500 до 5000 євро/рік;
 4. державні вузи мають розвинену інфраструктуру, гуртожитки, їдальні й т.д. Жоден приватний вуз цим похвалитися не може;
 5. у державних вузах пропонується величезна кількість спеціальностей і предметів, приватні вузи дуже обмежені в цій області;
 6. державні вузи мають більше можливостей відправляти студентів на стажування й обмінні програми закордон;
 7. вступ в державні вузи здійснюється на базі конкурсу, у приватних вузах вступних іспитів немає.

Незважаючи на загальну ситуацію в приватній освіті в Чехії, існує кілька вузів, що досягли певного рівня якості за роки існування. Це пов’язане з тим, що вони були відкриті на певній базі різних організацій і установ. Крім того, вони вчасно знайшли необхідні засоби для інвестицій у якість освіти.

Переважна частина студентів вибирає економічні і гуманітарні спеціальності, технічні спеціальності займають по популярності третє місце. Поступово розширюється спектр програм іноземними мовами (переважно англійською) так, щоб зробити їх доступними для іноземних студентів.

10 стр., 4513 слов

Комплексное развитие вокалиста в период обучения в ВУЗе

... Объект дипломной работы – педагогический процесс комплексного развития вокалиста в ВУЗе. Предмет дипломной работы- методика формирования вокальной техники и исполнительского мастерства вокалиста в ВУЗе. Методологическую ... взглянуть на обучение вокалистов в ВУЗе, что будет осуществлено в настоящей дипломной работе на базе комплексного подхода. Цель дипломной работы – характеристика теоретических ...

Якісну економічну освіту можна здобути у Вищій школі економіки в Празі і в університеті міста Пардубіце.

Інженерні науки, математику, фізику і сучасні інформаційні системи відповідно до світових стандартів викладають в Технічному університеті в Празі, в Університеті Південної Богемії і Технічному університеті Брно.

Факультетами біології і хімії гордиться Остравській університет. Він був заснований в 1953 році як педагогічний коледж. Статус університету отримав в 1991 році. Є факультети природничих наук, медицини і охорони здоров’я, філософський і педагогічний. Па них навчається близько 5000 студентів. Історію, філологію і літературознавство в докторантурі можна вивчати на англійській і німецькій мовах.

У Карловому університеті традиційно одним з найсильніших напрямків вважається медицина (шість медичних факультетів).

Другий за величиною — Массаріков університет в Брно — був заснований в 1919 році. Він складається з 8 факультетів, на яких навчається понад 17 тис. студентів. Найбільшою популярністю користуються факультети медицини і економіки.

Оломоуцкий університет заснований в 1566 році. Має 7 факультетів. Високим рівнем викладання славляться його юридичний, філософський і педагогічний факультети.

Пардубіцкий університет заснований в 1950 році і спочатку був кафедрою хімічної технології. Зараз тут є факультети хімічної технології, транспорт)’, економіки і менеджменту, мов і гуманітарних наук.

Система вступу в чеські вузи

Вступ в чеські державні вузи відбувається на базі загального конкурсу. Після проходження всіх щаблів іспитів приймаються абітурієнти, що зайняли провідні місця відповідно до загальної кількості балів. Кількість прийнятих студентів установлюється відповідно до можливостей вузу й освітніх програм Міністерства освіти, молоді й фізичної культури Чехії.

Чеська освітня система не обмежує кількість поданих заяв, тому абітурієнт може одночасно подавати документи на кілька спеціальностей або в кілька вузів. Визначитися з вузом необхідно до запису на навчання.

Порядок і строки вступу:

 • подача заяви (у більшості вузів до кінця лютого);
 • одержання запрошення на іспити (квітень — травень);
 • здача іспитів (травень — червень);
 • одержання підтвердження про прийом (червень — липень);
 • запис на навчання (липень — вересень);
 • початок навчання (вересень — жовтень)

Примітка: вузи із творчими напрямками (образотворче мистецтво, архітектура, дизайн, скульптура, кіно, театр, музика й т.д.) проводять вступні програми на півроку раніше інших. Тобто заяви подаються до кінця листопада (попереднього року перед початком навчання), а іспити здаються в січні-лютому. Однак, навчання починається як у всіх вузах, — у вересні-жовтні. Це пов’язано з високим конкурсом на дані спеціальності. Іспити проводяться раніше, щоб усі, хто не пройшов вступними випробуваннями, ще до сезону набору у вузи інших напрямків могли вибрати що-небудь інше.

7 стр., 3270 слов

«Культура поведения человека» — Социология — ...

... воспитывать с юных лет и сохранять приобретенные навыки всю жизнь. Общаясь с людьми, надо учитывать их психический склад, ... изменить взаимоотношения людей. Значит, исчезнут многие поводы для плохого настроения, которое иногда возникает у нас из-за грубости, невоспитанности окружающих. Вот почему культуру поведения надо ...

Залежно від спеціальності й вузу іспити можуть мати наступні форми:

 • тест (у більшості випадків);
 • усний іспит (співбесіда);
 • усе або твір;
 • здача домашніх робіт або списку прочитаної літератури.

На одну спеціальність звичайно здається 2-3 іспити. Більшість із них проходять у вигляді тестів. Співбесіди й есе використовуються при вступі на гуманітарні й мовні спеціальності. При вступі на більшість спеціальностей одним з іспитів є іноземна мова з можливістю вибору. Всі іспити (крім екзаменів з іноземних мов) проходять чеською мовою.

Всі чеські вузи по тим або іншим причинам заслуговують на увагу абітурієнтів. Але є ряд вузів, які завдяки своїм традиціям, кадровому складу, керівництву й іншій підтримці заслужили звання кращих у країні. Їхня популярність виходить далеко за рамки Чехії, а популярність серед абітурієнтів постійно росте. Це саме ті вузи, на підготовку до навчання в яких і орієнтуються програми Празького Освітнього Центру.

Рівні освіти в чеських вузах

Залежно від ступеню отриманої раніше освіти (середня, вища) абітурієнти можуть вибрати програму в чеському вузі, що дозволить їм продовжити освіту на підходящому рівні.

З 2001-2002 навчального року в чеських вузах відбулося чітке розділення програм навчання на бакалаврські і магістерські.