Беларусь – мая Радзiма. «Моя родина — Беларусь

Беларусь… Як шмат значыць гэтае слова для нас — яе дзяцей. Тэта і родныя, знаёмыя з дзяцінства краявіды, і прыгожыя, працавітыя, сціплыя людзі. Гэта і родны дом, у якім нарадзіўся, і мілагучная маміна мова, і сцежка, па якой пайшоў упершыню, і клёкат буслоў… Усё гэта і шмат чаго іншага — «Беларусь мая сінявокая».

Жывём мы на гэтай чароўнай, багатай зямлі і за штодзённымі клопатамі не зауважаем яе хараства, прывыкаем да ўсёй гэтай прыгажосці. I па-сапраўднаму адчуваем Радзіму толькі ўдалечыні ад яе. Як хочацца тады пачуць гучанне роднай мовы, убачыць роднае неба, удыхнуць роднага паветра.

Вось ужо некалькі гадоў мы з класам ездзім улетку на адпачынак у Балгарыю. Там прыгожа, весела і цікава. Але на радзіме ўсё-такі і дыхаецца лягчэй, і смяецца весялей, і спіцца мацней. I я ведаю, чаму: я — дома. Гэта — мае. I разумею перажыванні М. Багдановіча ў вершы «На чужыне»:

Вакол мяне кветкі прыгожа красуюць,-

Маркотна між іх я хаджу адзінок,

Аж бачу — мне сіняй галоўкай ківае

Наш ровны, забыты ў цяні васілёк.

Радзіма — не толькі родная краіна чалавека, дзе ён жыве, а гістарычная, культурная спадчына яго народа. Беларусь — зямля нашых продкаў, багатая на падзеі і імёны. Асновай жа духоўнага скарбу людзей, іх творчасці з»яўляецца родная мова.

Мова — не толькі сродак зносін, але і жывая гісторыя, бо ў ей знайпілі адлюстраванне ўсе падзеі чалавечага жыцця. Многія выдатныя сыны Беларусі апявалі яе ў сваіх вершах.

Але ёсць у нашай краіне і патрыёты — людзі, якія паважаюць Бацькаўшчыну, з болем пішуць пра яе становішча. Гэта перш за ўсё беларускія паэты і пісьменнікі. Сярод іх — Ніл Сымонавіч Гілевіч.

Паку ль паэты будуць пець —

Не быць Радзіме безыменной,

Зямлі бацькоў — не анямець…

Дай Божа, каб гэта сапраўды было так! Каб мы, беларусы, маглі ганарыцца не толькі сваей краінай, але і сваей мовай.

Беларусь — мая маці і мова. Кожны чалавек непасрэдна звязаны з той зямлёю, на якой нарадзіўся. Так і мы, дзеці нашай мілай матулі-Беларусі, павінны ведаць, што краіна, у якой мы жывём, — гэта самы цудоўны падарунак лёсу, самае дарагое, што ў нас ёсць. Патрэбна толькі сэрцам адчуць еднасць з ёй, услухацца ў родны гоман шапатлівых лясоў, пачуць мілагучны спеў Нёмана і Дзвіны, Сожа і Прыпяці, адчуць тую сілу, якую можа даць чалавеку толькі родная зямля.

5 стр., 2124 слов

Мова герояў у романе «Людзі на балоце»

... жыццевыя дарогi. У рамане «Людзі на балоце» I. Мележ стварыў цэлы шэраг вобразаў, якія надо ... мове. I чым далей, тым больш расло гэта адчуванне. Мэта курсавой работы – разгледзіць асаблівасці мовы герояў рамана І.Мележа “Людзі на балоце ... ў асобных выпадках прыходзілі ў раманы не толькі са сваімi нявыдуманымі характарамі, але ... узаемаадносіны Куранёўскай прыгажуні – Ганны Чарнушкі і працавітага хлопца - ...

«Кур-лы, кур-лы, кур-лы…» Адлятаюць у вырай журавы. Так хацелася б паляцець разам з імі і пабачыць, як там, у іншых краінах. Няўжо дзе-небудзь ёсць край, прыгажэйшы за нашу Беларусь, «дзе чыстыя рэкі, пяшчотныя, шчырыя словы і добрыя людзі»? Няўжо дзе-небудзь можна быць шчаслівым, акрамя як на роднай зямлі?

А шчаслівымі журавы будуць толькі тады, калі Яны вернуцца дадому, на Белую Русь. А можа, я памыляюся?

Мне хацелася б, каб у жыцці кожнага з нас ніколі не надыходзіла тая сумная часіна, якая адарвала б нас ад роднай зямлі, каб радасць адзінства з Радзімай заўсёды жыла ў нашых душах.

Беларусь! Цікавы край, мужны, працавіты і гасцінны народ! Гэта можна пачуць у размове, Пачуць ад тых, хто ў гады вайны змагаўся з ворагам на беларускай зямлі, і ад тых, хто часова жыў у нашай рэспубліцы або проста прыязджаў да нас па якіх-небудзь справах, і ад тых, хто ведае Беларусь з кніг, газет, паўражаннях сваіх таварышаў.

Беларусь мае добрую славу ва ўсім свеце. Слава яе звязана з гераізмам, праяўленым беларускім народам у гады ліхалеццяў, з велізарнымі пераўтварэннямі, што адбыліся ў краіне з таго часу, як народ стаў гаспадаром свайго лёсу, з матэрыяльнымі і духоўнымі здабыткамі, якіх з кожным годам становіцца больш і больш.

Той, хто прыязджае ў нашу рэспубліку, не ўбачыць тут ні марскога ўзбярэжжа, ні высокіх гор, ні бязмежных стэпаў, ні пясчаных пустыняў з рэдкімі аазісамі. Тэрыторыя Беларусі пераважна раўнінная, перасечаная невысокімі ўзгоркамі, пакрытая лясной і травяной расліннасцю. Дзе б мы ні апынуліся ў рэспубліцы, усюды ўбачым нямала цудоўных куткоў, якія надоўга пакідаюць светлы след у памяці.

СОЧИНЕНИЯ

«Белая Русь» — нежное и поэтическое имя, как нельзя лучше подходит нашей стране.

Б елая — значит светлая, чистая, невинная. Беларуси не свойственны яркие краски Средиземноморья. Не обладает она и поражающей экзотичностью Африки или тонким лукавством Востока.

Е ё тихое обаяние проявляется постепенно — в мягких переливах утреннего неба над размытой линией горизонта, в зелени привольно раскинувшихся полей, в бодрящем аромате соснового бора, в печальном крике журавлей.

У скользающая красота Беларуси раскроется тому, кто способен остановиться и ощутить окружающий мир: всмотритесь в глубокие глаза Беларуси — синие озёра, опустите руки в прохладную воду весёлого ручья, спрячьтесь от тёплого дождика под зелёную лапу ели…

У дивительная вещь может показаться: здесь, в самом сердце Европы, время замедлило свой бег.

П усть вокруг бурлит двадцать первый век, пусть цивилизация продвигается вперёд семимильными шагами, а в Беларуси природа остаётся натуральной, люди — человечными, ценности — вечными.

З а свою многовековую историю Беларусь была завоёвана много раз, но сама никогда не была завоевателем. Белорусам приходилось менять веру, принимать чужую культуру и язык. Но при всём этом Беларусь никогда не теряла своей самобытности. Она склонялась, как трава, под ураганом завоеваний, чтобы после снова распрямиться и зазеленеть.

О сновная отличительная особенность белорусского народа — способность с пониманием относиться к чужим убеждениям. Белорусы всегда гордились тем, что в их стране нет места преследования по религиозным и национальным признакам.

22 стр., 10572 слов

Развитие туризма в Республике Беларусь

... Беларусь как туристический объект. В главе 2 раздела 1 приводятся основные статистические показатели туризма в Республике Беларусь, в частности динамика туристских потоков в Республике Беларусь; страны, ... и объекты - более привлекательными. Нашествиям ледника Беларусь обязана и широким ... путешествия по рекам Беларуси широкодоступными для отдыхающих. Памятниками гидротехнического строительства ...

Я люблю свою страну за её самобытность, чудесную природу, культуру, мягкость красок. За то, что могу жить, жить свободно, без угнетения и страха за свою жизнь, жизнь моих родных, друзей и знакомых. Я люблю тебя, Белая Русь!

Мосякова Ольга, 9 «В» 12

Что Родиной зовётся?

 • Мой дом, моя семья,

Любимый класс,

Мои друзья,

И лучший в мире

Город — Брест,

Где родилась и где живу,

Где так люблю встречать весну,

В красивом парке отдыхать

В аллеях солнечных гулять.

М не посчастливилось родиться в прекрасной стране — Белоруссии. Я люблю свою Родину, восхищаюсь ею, преклоняюсь перед её прошлым и верю в её светлое будущее.

Я занимаюсь бальными танцами, мне пришлось побывать в разных странах мира: в Бельгии, Италии, Франции, Германии, Польше. Я могла сравнить, где жить лучше, но каждый раз, находясь за тысячи километров от дома, у меня начинало ныть сердце и болеть душа.

Я всегда с огромной радостью возвращалась в свой родной и любимый город, и могу с уверенностью утверждать, что нет ничего лучше и дороже моего города, моей страны.

В ней живут такие удивительные люди, готовые всегда придти на помощь друг другу. Мы, белорусы, умеем грустить и смеяться как никто другой в этом мире.

М ы, белорусы, мирные и доброжелательные люди, не хотим войны и ни с кем не воюем. Мы учимся, работаем и творим на этой земле.

И наша Беларусь становится из года в год всё и краше. У нас чистые, красивые города и сёла, в которых созданы все условия для счастливой жизни. А свою маленькую Родину, Брест, я не променяю ни на какой город мира.

М не не нужна чужая страна, потому что Беларусь — любовь моя! Я хочу приносить пользу своей стране, стать достойной дочерью своей великой Родины.

Люблю, когда

Цветут каштаны

И птички радостно поют,

Мой милый Брест,

Мой Брест прекрасный,

Тобой живу,

Тобой горжусь!

Писарчук Дарья (9 «В» 12)

Как выглядит современная Беларусь глазами российского туриста

А рядом с извилистой змейкой велодорожки идет примерно двухметровая полоса для пешеходов, выложенная тротуарной плиткой. Итак, имеется три полосы. Широкая – для пешеходов, две узкие – для велосипедистов. На полосе для пешеходов также нанесено изображение человечка, только не на колесах, а просто шагающего. Очень удобно и понятно. Так сделано, например, в некоторых частях пешеходной набережной основной реки Минска – Свислочь. Отъезжая от Минска, турист видит из окна удивительно чистые поля и небольшие аккуратные посадки, типа «деревце к деревцу». Нет свалок с мусором. По всей видимости никто не бросает бутылки и окурки из окон автомобилей. Машин мало, едешь и качаешься слегка, как в люльке. Вокруг – зелень лугов.

Глаз радуется красоте земли белорусской. Этого – не отнять. Хочется прямо остановиться и всех водителей спрашивать: «Вы что, обнаглели – такие дороги иметь?!» И при этом ковырять гвоздем асфальт, чтобы выбоин наделать. Ну, это я – так. Для гротеска. Автомобильное движение в самом Минске вполне радует водителя. Серьезных пробок почти нет. Машин много, но как-то странно организованно их движение – они все время едут! Катят себе внаглую, друг другу не мешая. Автопарк состоит преимущественно из подержанных автомобилей иностранного производства. Нет такого обилия новых блестящих иномарок, как в Москве. А уж водители там совсем не от мира сего: переходишь дорогу как пешеход, а они останавливаются, пропускают. Ну, дела! Впрочем, и в России пешеходов стали пропускать много чаще.

65 стр., 32057 слов

Кижи завещание потомкам наказ любить свою страну

... всей России и, наконец, что близкие и друзья помнят и любят его, желая искренно, чтобы скорее кончилось его изгнание. Он терпеливо ... лица больше закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе. Увы! толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, ... торопливыми шажками побежал навстречу Буське, волоча по гладкому паркету полы своей шубы. В эту минуту он обрел разительное сходство с ...

Особенно приятно туристу в Минске не садиться за руль, а покататься на общественном транспорте. В автобусах, троллейбусах, трамваях ездят по талончикам, которые нужно компостировать. Местные придумали, как можно экономить на этих талончиках: сей маленький листочек с цифрами следует поместить в компостер и вовсе не долбануть кулаком, как это у нас принято, а нежно, мягонько, почитай, кончиками подушечек пальца придавить кнопку компостера, как бы лаская талончик. То есть не пробивать дырищи мощным ударом! И тогда получится, что вроде бы талончик прокомпостирован, но при этом – цел, и он, значится, может быть использован вторично. Я так один раз решил попробовать. Тестировать народное «ноу-хау».

Эх, нежности в руках не хватило – продырявил билет Минтранса столицы РБ основательно, как и полагается. Повторить креативность местных умельцев я не смог. Все остановки в общественном транспорте объявляются на белорусском языке. В метро, автобусах, троллейбусах, трамваях. Чего там произносит диктор? Я – гость, и честно скажу, что практически ничего не понимал. Что-то такое мягко-мелодичное объявляют, а что – непонятно. Как-то я сел в маршрутку в Минске, что идет мимо стелы «Минск – город герой» в центр. Спрашиваю у водителя: «До метро идет?» А он мне вопросом на вопрос: «До какого?» Что за дурная привычка! Я ему говорю: «До такого, где поезда ездят». Мне-то все равно, до какой станции.

Там ветки подземки короткие, мигом из одного конца города в другой попадешь. Хорошо, что пассажиры-то говорят вокруг на русском! Помогли мне минчане. Одна девушка сказала водителю: «Остановите у метро Кали Ласка!» Я обрадовался, говорю шоферу: «И мне у метро Кали Ласка!». Сидят девушки – смеются, бабушка – смеется, даже шофер хихикнул. Девушка гостеприимно пояснила мне, что «кали ласка» – по-белорусски «пожалуйста», а вовсе не название станции метро. В общем, в белорусском общественном транспорте можно весело провести время. В метро города Минска всего две линии: красная да синяя. Даже если захочешь – не заблудишься, и функционирует единственный переход с одной линии на другую.

А еще на станциях висят большие широкоформатные телевизоры, которые транслируют музыкальные клипы и рекламу. Один раз я даже пропустил поезд, который, к слову, ходит раз в 5-7 минут, заглядевшись на убойный клип английской поп-группы. Поезда в метро Минска короткие – всего пять вагонов, но их длины вроде бы покамест хватает. Жетоны в метро пластмассовые. Раньше подобные были в Москве. Непонятно, почему в метро Минска не живут и не ездят бомжи. Я даже спрашивал у минчан, как им удалось выкурить их из подземки, но они как будто меня не понимали. В Московском метрополитене, если доведется проехать, почти всегда наткнешься на товарища, вокруг которого нет публики, по которому и с которого, прыгают блохи прямехонько на отдаленных пассажиров. А запах… В Минске подобной экзотики нет.

3 стр., 1366 слов

Зачем человеку язык

... основам всех наук, языку принадлежит роль главного хранителя знаний о людях, о мире. Какова роль языка в жизни человека?, При ответе на ... чувство, чем на мысль. Могу сослаться на Достоевского, который говорил, что мысль — это чувство. <...> Для меня критик, ... Материалы для сочинения Посмотрите вокруг , и вы увидите много удивительных вещей ,созданных разумом и руками человека: радио, телефон, ...

Я живу в зеленой и красивой стране. Она называется Беларусь. Ее необычное имя говорит о чистоте этих мест и о необычных пейзажах. От них веет спокойствием, простором и добротой. И от этого хочется что-то делать, наслаждаться жизнью и любоваться природой.

В моей стране очень много рек и озер. Они нежно плещутся летом. Весной раздается их звонкое журчание. Зимой зеркальная гладь манит к себе любителей катания на коньках. Осенью по воде скользят желтые листья. Они говорят о скором похолодании и предстоящей спячке. И от всех этих чудесных превращений замирает сердце. Хочется любоваться этими прекрасными пейзажами постоянно. Просто страшно пропустить хотя бы одно мгновение или образ. Чтобы не забыть все это волшебство, я часто фотографирую природу.

На окраине нашего города находится небольшой лес, где можно найти много ягод и грибов. Каждое лето мы всей семьей отправляемся собирать ягоды и наслаждаться общением с природой. Нам часто встречаются олени и лоси. На пути попадаются шустрые белки и иногда пробегают пугливые зайцы. Хотя мне больше всего запоминаются птицы. Они всегда разные, с необычным окрасом и забавными голосами. Недавно мне удалось близко рассмотреть сойку, которая красовалась на соседнем дереве. И каждый раз лес преподносит мне и моим родителям все новые и новые сюрпризы.

В каждом уголке моей чудесной Родины можно найти много необычных пейзажей и забавных животных. Можно посетить различные достопримечательности и музеи, но есть что-то более важное и привлекательное. Больше всего я люблю свою страну за дружелюбие местных жителей. Белорусы всегда готовы прийти на помощь друг другу. Они охотно поддерживают каждого человека легко и бескорыстно. Из-за этого в нашей стране всегда мирно и тихо. Над головой раздается пение птиц, а рядом располагаются роскошные зеленые просторы.

  • Было туманное осеннее утро. Я шел по лесу, погруженный в раздумья. Я шел медленно, не спеша, а ветер развевал мой шарф и свисающие с высоких ветвей листья. Они колыхались на ветру и будто бы о чем-то мирно говорили. О чем шептались эти листья? Быть может, они шептались об ушедшем лете и жарких лучах солнца, без которых теперь они стали такими желтыми и сухими. Быть может, они пытались позвать прохладные ручьи, которые смогли бы напоить их и вернуть к жизни. Быть может, они шептались обо мне. Но только шепот […]
  • Сегодня исполнилась моя маленькая мечта – я смог увидеть дельфинов не по телевизору, а в жизни. Мы ходили на новое представление и видели множество запоминающихся трюков, которые показывали эти умные животные. Сам дельфинарий очень красивый – современный зал, веселая ведущая, задорная музыка. Целый час шла концертная программа: дельфины, морские львы и морские котики живо крутили мячи на носу, долго играли в волейбол, возили своего тренера у себя на спине, а один дельфин даже делал в воздухе сальто! Но больше […]
  • В большинстве из сфер своей жизни человек не может обойтись без компьютера. Такое положение обусловлено его возможностями. Хранение и обмен информацией, связь между людьми, многочисленные вычислительные программы – все это делает его незаменимым для современного человека. Однако использование компьютера имеет как положительные стороны, так и отрицательные. Плюсы компьютера: при возможности подключения к интернету компьютер становится незаменимым источником информации: энциклопедии, словари, справочники […]
  • Я горжусь тем, что родился в Дагестане. Мой край расположился на самом юге России и занимает огромную площадь. Столица моей родины — замечательный город Махачкала. Вся республика — это невероятно красивая местность, изысканная культура и добрый, отзывчивый народ. В Дагестане издавна мирно живут более сотни народов. Именно из-за этого разнообразия наши люди говорят на множестве разных языков: татском, чеченском, арийском, лезгинском, русском, аварском, кумыкском и других. Радио, телевидение и СМИ так же освещают […]
  • На прошлых выходных мы с родителями ходили в зоопарк. Этого дня я ждал всю неделю. На улице была чудесная осенняя погода, светило теплое солнышко, дул легкий ветерок. Настроение у всех было отличное. При входе в зоопарк мы купили билеты, различные лакомства для животных и прошли внутрь. Наш поход начался с осмотра вольеров с волками. Некоторые из них ходили по клетке и скалили свои острые клыки. Другие спали и никак на нас не реагировали. Постояв немного у их вольеров, мы пошли дальше. В нашем зоопарке очень […]
  • С самого детства родители говорили мне, что наша страна — самая большая и сильная в мире. В школе на уроках мы с учителем читаем много стихотворений, посвященных России. И я считаю, что каждый россиянин должен, обязан гордиться своей Родиной. Гордость вызывают наши бабушки и дедушки. Они воевали с фашистами для того, чтобы мы сегодня смогли жить в тихом и спокойном мире, чтобы нас, их детей и внуков, не затронула стрела войны. Моя Родина не проиграла ни одной войны, а если дела были плохи — Россия все равно […]
  • Давным-давно окончилась Великая Отечественная война. Она была безжалостной и самой кровавой войной двадцатого столетия. Но и сейчас среди нас живут те, кто помнит ту войну, это ветераны. Их осталось совсем мало. В то время, когда они были юными, чуть-чуть старше нас, они защищали Родину от жестокого врага в Советской армии. Мне интересны рассказы ветерана Леонида Ивановича Куликова о воинской службе и о Великой Отечественной войне. Теперь Леонид Иванович полковник в отставке, у него весь китель в наградах: […]
  • Что такое мир? Жить в мире — это самое важное, что может быть на Земле. Ни одна война не сделает людей счастливыми, и даже увеличивая собственные территории, ценой войны, они не становятся богаче морально. Ведь ни одна война не обходится без смертей. И те семьи, где теряет своих сыновей, мужей и отцов, пусть даже зная, что они герои, все равно никогда не насладятся победой, получив потерю близкого. Только миром можно достичь счастья. Только мирными переговорами должны общаться правители разных стран с народом и […]
  • С детства мы ходим в школу и изучаем разные предметы. Некоторые считают, что это ненужное дело и только забирает свободное время, которое можно потратить на компьютерные игры и что-то еще. Я думаю по-другому. Есть такая русская пословица: «Ученье свет, а неученье – тьма». Это значит, что для тех, кто узнает много нового и стремится к этому, впереди открывается светлая дорога в будущее. А те, кто ленится и не учится в школе, останутся всю свою жизнь во тьме глупости и невежества. Люди, которые стремятся к […]
  • Мою бабушку зовут Ирина Александровна. Она живет в Крыму, в поселке Кореиз. Каждое лето мы с родителями ездим к ней в гости. Мне очень нравится жить у бабушки, ходить по узким улицам и зеленым аллеям Мисхора и Кореиза, загорать на пляже и купаться в Черном море. Сейчас моя бабушка на пенсии, а раньше она работала медсестрой в санатории для детей. Иногда она брала меня к себе на работу. Когда бабушка надевала белый халат, то становилась строгой и чуточку чужой. Я помогала ей измерять детям температуру — разносить […]
  • Наша речь состоит из множества слов, благодаря которым можно передать любую мысль. Для удобства использования все слова поделены на группы (части речи).

   6 стр., 2516 слов

   Рассуждение русский язык в интернете

   ... родной могучий русский язык изменится до неузнаваемости, а люди станут глупыми и необразованными. И гордиться нам, нашим детям и внукам уже будет нечем. Сочинение рассуждение на тему русский язык в интернете 8 ...

   2 стр., 633 слов

   Ученицы 10 класса Гальчук Надежды Казахстан на пути в число 30-ти ...

   ... Казахстан должен войти в 30-ку наиболее развитых стран мира. В первые годы становления молодого государства высказывались сомнения вообще в жизнеспособности независимого Казахстана, в ... Казахстана, независимо от национальности и вероисповедания, готового строить нашу общую, процветающую Родину. Даже на примере нашего села можно увидеть подтверждение этих слов. В Пресновке живут и трудятся люди многих ...

   Каждая из них имеет свое название. Имя существительное. Это очень важная часть речи. Оно обозначает: предмет, явление, вещество, свойство, действие и процесс, имя и название. Например, дождь – это явление природы, ручка – предмет, бег – действие, Наталья – женское имя, сахар – вещество, а температура – это свойство. Можно привести много других примеров. Названия […]

  • Вся наша жизнь регулируется определенными сводами правил, отсутствие которых может спровоцировать анархию. Только представьте, если отменят правила дорожного движения, конституцию и уголовный кодекс, правила поведения в общественных местах, начнется хаос. То же касается и речевого этикета. На сегодня многие не придают большого значения культуре речи, к примеру, в социальных сетях все больше можно встретить неграмотно пишущих молодых людей, на улице – неграмотно и грубо общающихся. Я считаю, что это проблема, […]
  • С давних пор язык помогал людям понимать друг друга. Человек неоднократно задумывался над тем, зачем он нужен, кто его придумал и когда? И почему он отличается от языка животных и других народов. В отличие от сигнального крика животных, с помощью языка человек может передать целую гамму эмоций, свое настроение, информацию. В зависимости от национальности, у каждого человека свой язык. Мы живем в России, поэтому наш родной язык – русский. На русском говорят наши родители, друзья, а также великие писатели – […]
  • Язык… Сколько значения несет в себе одно слово из пяти букв. С помощью языка человек с раннего детства получает возможность познавать мир, передавать эмоции, сообщать о своих потребностях, общаться. Возник язык в далеком доисторическом периоде, когда появилась потребность у наших предков, во время совместного труда, передать свои мысли, чувства, желания своим сородичам. С его помощью мы теперь можем изучать любые предметы, явления, окружающий мир, а со временем усовершенствовать свои знания. У нас появилась […]
  • Был прекрасный день — 22 июня 1941 года. Люди занимались своими обычными делами, когда прозвучала страшная весть — началась война. В этот день фашистская Германия, которая завоевывала до этого момента Европу, напала и на Россию. Никто не сомневался в том, что наша Родина сможет победить врага. Благодаря патриотизму и героизму наш язык жив народ">народ и смог пережить это страшное время. В период с 41 по 45 годы прошлого века страна потеряла миллионы человек. Они пали жертвами безжалостных сражений за территорию и власть. Ни […]
  • Сегодня, интернет есть почти в каждом доме. В интернете можно найти много очень полезной информации для учебы или для чего-нибудь другого. Многие люди смотрят в интернете фильмы и играют в игры. Также, в интернете можно найти работу или даже новых друзей. Интернет помогает не терять связь с родственниками и друзьями, которые живут далеко. Благодаря интернету с ними можно связаться в любую минуту. Мама очень часто готовит вкусные блюда, которые нашла в интернете. Еще, интернет поможет и тем, кто любит читать, но […]
  • Дружба – это взаимное, яркое чувство, ни в чем не уступающее любви. Дружить не только нужно, дружить просто необходимо. Ведь ни один человек в мире не может прожить всю жизнь в одиночестве, человеку, как для личностного роста, так и для духовного просто необходимо общение. Без дружбы мы начинаем замыкаться в себе, страдаем от непонимания и недосказанности. Для меня близкий друг приравнивается к брату, сестре. Таким отношениям не страшны никакие проблемы, жизненные тяготы. Каждый по-своему понимает понятие […]
  • Родная и самая лучшая в мире, моя Россия. Этим летом я с родителями и сестрой ездил отдыхать на море в город Сочи. Там, где мы жили, было ещё несколько семей. Молодая пара (они недавно поженились) приехали из Татарстана, рассказывали, что познакомились, когда работали на строительстве спортивных объектов к Универсиаде. В соседней с нами комнате жила семья с четырьмя маленькими детками из Кузбасса, папа у них шахтёр, добывает уголь (он называл его «чёрное золото»).

   4 стр., 1861 слов

   Отношение человека к языку

   ... нашем Чтобы вывести это сочинение введите команду /id13980 Проблема отношения людей к русскому языку (ЕГЭ по русскому) Многие писатели и лингвисты ... человеке говорит его отношение к языку. Людям следует учиться хорошей, спокойной и интеллигентной речи, прислушиваясь к своему внутреннему миру. Я разделяю точку зрения автора на проблему отношения человека к родному языку, и солидарен с тем, что людям ...

   Ещё одна семья приехала из Воронежской области, […]

  • Поэтический бум шестидесятых годов 20 века Шестидесятые годы 20 века — это время подъема российской поэзии. Наконец наступила оттепель, были сняты многие запреты и авторы смогли открыто, не боясь репрессий и изгнаний, выражать свое мнение. Сборники стихов стали выходить настолько часто, что, пожалуй, такого «издательского бума» в области поэзии не было никогда ни до, ни после. «Визитные карточки» этого времени — Б.Ахмадулина, Е.Евтушенко, Р.Рождественский, Н.Рубцов, и, конечно же, бард-бунтарь […]
  • Мой дом – моя крепость. Это правда! Он не имеет толстых стен и башен. Но в нем живет моя маленькая и дружная семья. Мой дом – это простая квартира с окнами. От того, что моя мама всегда шутит, а папа ей подыгрывает, стены нашей квартиры всегда наполняются светом и теплом. У меня есть старшая сестра. Мы не всегда с ней ладим, но я все равно скучаю по смеху сестры. После школы мне хочется бежать домой по ступенькам подъезда. Я знаю, что открою дверь и почувствую запах мамы и папиного крема для туфель. Перешагну […]
 • Я родился и живу в красивой и свободной стране. Моя родина богата лесами, полями и реками. Живут в Белоруси хорошие добрые люди. Детей воспитывают и растят в любви и уважении к старшим.

  История моей родины сложная. Исторический путь Белоруси был тернист. Но сложившаяся культура страны стала отличаться от других славянских народов. До сегодняшнего дня белорусский народ трепетно относится к своим корням. С уважением белорусы относятся к людям другой веры. На территории Белоруси спокойно уживаются православная и католическая религия. Все праздники отмечаются дважды, по христианскому и по католическому календарю. А ещё белорусы любят языческие обряды. Эти праздники как нить предков. Белорусь — славянская страна, уважающая память своих предков.

  3 стр., 1079 слов

  Сочинения о Родине

  ... Сочинение на тему Народные промыслы 6 класс Русский народ никогда не любил сидеть без дела. Народному творчеству уделялось всегда много времени. Одной очень красивой традицией считается расписанная посуда. Сочинение на тему Россия - Родина моя Россия ...

  Какие просторы, сколько воздуха и какие великие реки наполняют мою родину. Днепр, Западная Двина, Сож — это природное богатство моей страны!

  Есть в Белоруси и ремесленники, и рукодельницы, и крестьяне. Люди в моей стране любят трудиться. Труд уважают и относятся к нему с почтением.

  Некоторые вещи, созданные руками белорусов, можно отнести к предметам искусства. На моей родине растёт хлопок, изделия из которого славятся по всему миру. А ещё здесь умеют делать изделия из кожи, плетут из лозы и делают керамические изделия.

  Мастерицы вышивают рушники, которые бережно хранятся в семье и даже передаются по наследству. Рушники особое полотно, ими благословляют, венчают, покрывают иконы. Вся жизнь белоруса связана с его предками, с историей белорусского народа.

  Страна с богатейшей историей и природой. Многие люди узнают Белорусь при одном упоминании о национальном парке Беловежская пуща. Это самый большой лесной массив в центральной Европе. Первобытный лес, такой, каким задумала его природа ещё до технического прогресса человечества.

  Я горжусь тем что родился в Белорусии. Родина — место которое даёт силу жить. Родина — место где воздух наполнен энергией и светом. Родина — место куда всегда тянет вернуться! Мы не выбираем где родиться. Где родился там и твоя родина! Моя родина — Белорусь! Ее просторы, доброта и трудолюбие её народа даёт мне уверенность в завтрашнем дне. Я хочу, закончив обучение, стать достойным своей родины человеком. Я хочу приносить пользу людям, живущим в моей стране! Я хочу чтобы Белорусия развивалась и оставалась всегда достойной памяти своих предков!

  • Лето самое прекрасное время года. Вся природа в это время цветет, растет и дает плоды. Насекомые, птицы и животные весь день заняты своими делами. Многие делают запасы на зиму, чтобы с комфортом пережить холода.

  • Образ Акулины из повести Барышня-крестьянка Пушкина

   В данном произведении Акулина, это и есть Елизавета Муромская, она переоделась в крестьянку, для того чтобы познакомиться со своим будущим мужем. Главная героиня повести Елизавета

  • Сочинение Разум и чувства — две силы, равно нуждающиеся друг в друге

   Разум и чувства две огромные силы, которые воздействуют на человека и на принятии решения. Любой личности для спокойного душевного состояния, для внутренней гармонии и умиротворения необходим мир между этими двумя серьезными рычагами.

  • Анализ повести Бедная Лиза Карамзина 8 класс

   Карамзин своими повестями в нес большой вклад в развитие русской литературы, в том числе и прозы. Он решился применить новые приемы в повествовательной прозы. Он отказался от традиционных сюжетов произведений взятых

  • Сочинение Равнодушие и отзывчивость по рассказу Ночь исцеления Екимова

   Рассказ Бориса Екимова Исцеление ночью — это история сложных взаимоотношений людей разного возраста. Старшее поколение, обладая большим опытом и мудростью, уступает место младшему в умении проявлять настоящие человеческие качества в нужный момент.